Lip Palette – Anastasia Beverly Hills

2017-06-11-20-23-41-621

I am super excited today to share with you my experince with this Gorgous Anastasia Beverly Hills Lip Palette.

I heard a lot of good things about this palette and could not resist myself from buying it. So I bought it from Kicks.se after winning the monthly instagram competition. So I won a present card of 1000 krona from Kicks and got this amazing palette for 645 Krona but again I had a 20% discount coupon which I used. So basically I did not have to spend any money to get this . You can say it is a gift from Kicks. But it is totally worth the money whatever you spend.

Idag skulle jag dela min upplevelse med er om Gorgous Anastasia Beverly Hills Lip Palette.

Jag hörde mycket bra saker om denna palett och kunde inte motstå mig från att köpa den. Så jag köpte den från Kicks.se efter att ha vunnit den månatliga instagram tävlingen. Så jag vann ett presentkort på 1000 kronor från Kicks och fick den här fantastiska paletten till 645 kronor men igen hade jag en rabattkupong på 20% som jag använde. Så i grunden behövde jag inte spendera några pengar för att få det här. Ni kan säga att det är en gåva från Kicks. Men det är helt värt pengarna om ni spenderar för den här paletten.

IMG_20170615_144509_890

20170615_153755

What do you get

You get 6 primary colors and then additional 12 shades so in total 18 lip shades. You get the full opportunity to mix and match them and make any shade you want. You can wear them alone or blend them togther and make a unique color for yourself. You also get a brush with spatulla and a palette for mixing the shades.

Vad får ni

Ni får 6 primära färger och ytterligare 12 nyanser så totalt 18 läpptoner. Du får full möjlighet att blanda och matcha dem och göra vilken nyans du vill ha. Du kan bära dem ensam eller blanda dem tillsammans och skapa en unik färg för dig själv. Du får också en pensel med spatulla och en palett för att blanda nyanser.

pixlr_20170615165648026

What I love

All the shades in the palette are intensely pigmented and super good quality. I was amazed to see how they blend like dream in my lips. They are matte yet creamy. staying power is amazing. I did not find any need to retouch but it depends on what kind of shade you are wearing. After food some people may need retouch but very rarely I guess. The palette is the size of my hand so it is not a big deal to carry in my purse which I was worried before. It is very handy.

Vad jag älskar

Alla nyanser i paletten är intensivt pigmenterade och super god kvalitet. Jag var förvånad över att se hur de blandar sig som dröm i mina läppar. De är milda men krämiga. Uppehållskraft är fantastiskt. Jag hittade inget behov av retuschering men det beror på vilken typ av nyans du har på dig. Efter mat kan vissa människor behöva retuschera men mycket sällan antar jag. Paletten är storleken på min hand så det är inte en stor sak att bära i min handväska som jag var orolig för tidigare. Det är väldigt användbart.

2017-06-15-16-45-00-585

You can create varities of looks. I started with purple as purple is my most favorite color. I will come up with more different makeup looks with this palette time to time.

Nu kan skapa olika sorter av utseende. Jag började med lila som lila är min mest favoritfärg. Jag kommer att komma upp med mer olika utseende med denna palett nästa gång.

pixlr_20170615193524725

I 100% recommend this palette to anyone who loves make up, even if you are not a makeup artist still it is worthy. This is the only palette that gives you the opportunity to try all the possible lipshades without buying anymore lipsticks. The quality couldn´t be any better! Love it so much! Please check my UPDATED REVIEW with SWATCHES in You Tube video in this Link https://www.youtube.com/watch?v=LnSDoZrIKlE

Jag rekommenderar 100% denna palett till alla som älskar smink, även om du inte är en makeup artist är det fortfarande värdigt. Detta är den enda paletten som ger dig möjlighet att prova alla möjliga läppskador utan att köpa längre läppstift. Kvaliteten kunde inte bli bättre! Älskar det så mycket! You tube link

Love,

Sadia

Posted by

Hi there! Welcome to my blog 'SparklingBeautyBee' . Thank you so much for showing interest for my blog :) I am Sadia from Toronto, Canada. I started my blog while living in Stockholm, Sweden few years back. My blog is all about product reviews that I liked and sometime I let you know if I do not like anything about ! I also love to give tips on health and fashion that I know or have experienced. I am a travel person and art is my hobby. Being a doctor sometimes I need to stay away from these for a while but at the end of the day you will always find me here where I found my peace. So you will be reading posts on makeup, health, fashion, art and travel experiences. Hope you enjoy reading and for any business inquires always contact me sadiaaminmou@gmail.com

6 thoughts on “Lip Palette – Anastasia Beverly Hills

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s